Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.wyjatkowymoment.pl jest F.H.U. Hasztag Kamil Piętka, (zwana dalej: „Hasztag”), NIP: 5661991740, z siedzibą w Skarżynek 9a, 06-456 Ojrzeń.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem Esklep www.wyjatkowymoment.pl, Skarżynek 9a, 06-456 Ojrzeń

- telefonicznie pod numerem bezpłatnej infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 510732474

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@hasztagbizuteria.pl

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego 

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Hasztag na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

2.4. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.wyjatkowymoment.pl.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po zalogowaniu  do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

4.8. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.11. Hasztag może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Hasztag. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Hasztag zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Hasztag zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Hasztag.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, to czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze, zaś proces przygotowania zamówienia i jego termin wysyłki zależny jest od daty podanej w procesie składania zamóienia. Paczki wysyłane są na 4-5 dni przed wskazaną datą.

8.4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Hasztag firma kurierska.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej.

9.2. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Hasztag, to tradycyjny przelew bankowy.

9.3. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Hasztag.

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.wyjatkowymoment.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Hasztag zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie zgodnym z warunkami wybranej oferty nie później, jak na 3 dni robocze przed podaną datą, wymaganą w procesie realizacji zamóienia.

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

-          w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności online – 20 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności przy odbiorze – 25 PLN brutto.

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć Hasztag jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: Esklep www.wyjtkowymoment.pl, Skarżynek 9a, 06-456 Ojrzeń.

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@hasztagbizuteria.pl

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Hasztag zaleca jedynie korzystanie z formularza on-line dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Hasztag zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hasztag, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Hasztag została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

13.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13.7. Hasztag może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Esklep www.wyjatkowymoment.pl, Skarżynek 9a. 06-456 Ojrzeń, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Hasztag o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru klienta na jego koszt.

13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.11. Powyższe punkty, nie mają zastosowania, w przypadku zakupu produktu personalizowanego, na życzenie klienta.

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Hasztag ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

14.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: Esklep www.wyjatkowymoment.pl, Skarżynek 9a. 06-456 Ojrzeń.

14.5. Hasztag umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Hasztag. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

14.6. Hasztag rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

14.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

15. Rezygnacja z zamówienia

15.1 Klient może zrezygnować z zamówienia.

15.2 Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

16. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Klient ma możliwość pobrania faktury w panelu Klienta.  Hasztag nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

16.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Hasztag danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Hasztag np. o akcjach promocyjnych. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Polityce prywatności. 

17. Sprzedawany produkt

Produkty sprzedawane w sklepie online, dostępnym pod adresew www.wyjatkowymoment.pl, stanowią wyłącznie elemnt dekoracyjny, możliwy do wykorzystania na przykład w czasie przyjęć, jako upominek dla gości. Hasztag nie prowadzi sprzedaży produktów przeznaczonych do spożycia.

18. Inspektor Danych Osobowych

Kamil Piętka

Skarżynek 9a

06-456 Pjrzeń

tel. 510732474

@: kontakt@kamilpietka.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl